برتری آزمایشگاه پارلیان اروند خرمشهر در استان خوزستان

آزمايشگاه پارس ليان اروند خرمشهر در چهار زمینه نساجی- سلولزی، شیمیایی، میکروبی و تعیین ماهیت به عنوان آزمايشگاه برتر استان خوزستان شناخته شد.

افتتاح آزمایشگاه تعیین ماهیت تهران در سال ۱۳۹۰

آزمايشگاه تعیین ماهیت تهران توسط رییس وقت و فعلی سازمان ملی استاندارد ایران، جناب آقای بزرگری و سرکار خانم پیروزبخت و رییس اداره استاندارد تهران جناب آقای بیات افتتاح گردید.

آزمایشگاه سلولزی و نساجی چابهار برای دومین سال متوالی بعنوان آزمایشگاه برتر انتخاب شد

به مناسبت روز جهانی استاندارد در سال ۱۳۹۱، برای دومین بار متوالی آزمایشگاه سلولزی و نساجی چابهار توانست به عنوان آزمایشگاه برتر استان سیستان و بلوچستان انتخاب گردد.

شرکت پارس لیان اروند موفق به دریافت گواهی بازرسی کالای داخلی شد

شرکت پارس لیان اروند در سال ۱۳۹۰ موفق به دریافت گواهی بازرسی داخلی جهت نمونه برداری و بازرسی از کالاهای داخلی و صادراتی در زمینه مواد شیمیایی و پلیمری و نساجی گردید.

اخذ گواهی شرکت پارس لیان اروند به تایید صلاحیت در تدوین استاندادرهای ملی

شرکت پارس لیان اروند موفق به اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت در زمینه تدوین استانداردهای ملی گردید و پنج نفر بعنوان دبیر تدوین معرفی گردیدند.

شركت پارس لیان اروند موفق به دريافت سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد شد

درسال ۱۳۹۰ شركت پارس لیان اروند موفق به دريافت سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 در زمينه نساجی،سلولزی، بهداشتی، شیمیایی و میکروبی گردید.
درسال ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲

گواهی تدوین

شرکت پارس لیان اروند درسال ۱۳۹۰ موفق به اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت در زمینه تدوین استانداردهای ملی گردید و پنج نفر بعنوان دبیر تدوین معرفی گردیدند. همچنین لازم به ذکر است کلیه کارشناسان این مجموعه بیش از ۵۰ مورد در زمینه تدوین استاندارد و همچنین بیش از ۲۰۰مورد شرکت در جلسات تدوین استاندارد(کمیته های فنی و ملی) مشارکت داشته اند.

گواهی بازرسی و نمونه برداری

شرکت پارس لیان اروند در سال ۱۳۹۳ موفق به اخذ گواهی بازرسی داخلی جهت نمونه برداری از کالاهای داخلی و صادارتی در زمینه مواد شیمیایی ، پلیمر و نساجی گردید.

گواهی تایید صلاحیت بهداشت (م.ع غذا و دارو)
آزمایشگاه پارس لیان اروند ، همکار وزارت بهداشت (م . ع غذا و دارو) در زمینه کنترل مواد و فرآورده های خوردنی و آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ، دارویی و بیولوژیک ، مجازگردیده و دارای پروانه بهره بردای می باشد.

عضو انجمن آزمایشگاه های همکار استاندارد
آزمایشگاه پارس لیان اروند جهت هم افزایی آزمایشگاه های همکار کشور و همچنین ایجاد راهبرد موثر در فرآیند تصمیم سازی در روند آزمایشگاه های کشور به عضویت انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون درآمد.

افتخارات:
آزمایشگاه نمونه استان خوزستان در سال ۱۳۹۰

روز ۱۴ اکتبر (مصادف با ۲۲ مهرماه) در تقويم جهاني و در تقويم ۱۶۳ کشور عضو سازمان بين المللي استاندارد، روز استاندارد نامگذاري شده است. در اين روز کشورهاي عضو اين سازمان، مراسم ويژه اي را با حضور مقامات کشوري، صاحبان صنايع و تلاشگران عرصه کيفيت و استاندارد برگزار ميکنند تا نقش و اهميت استاندارد را در زندگي مردم و توسعه اقتصادي کشور يادآور شوند. استان خوزستان نيز در اين روز با برگزاري مراسم گراميداشت از مديريت کارخانه ها، آزمايشگاه هاي برتر و … قدر داني بعمل آورد. در اين ميان آزمايشگاه پارس ليان اروند به عنوان آزمايشگاه برتر استان شناخته شد و با اهداي تنديسي به مديريت شرکت سرکار خانم حسين زاده از ايشان قدر داني به عمل آمد.